top of page
חיפוש
  • Shani Tourgeman

סכסוך ירושה מורכב, לאחר שנכתבה צוואה ברורה- הכיצד?

מקרה שהיה במשרדנו כך היה; ארבעה אחים נכנסו למשרדנו, מספרים על צוואת אמם המנוחה שקבעה כי נכס המקרקעין היקר שהותירה אחריה לא ימכר לעולם, וישמש לעולמי עד את המשפחה לשם קיום אירועים משפחתיים ומטרות משפחתיות.

בהתאם קבעה האם, שכל רצונה היה לראות את אחדות ואחוות המשפחה, כי כספים שנותרו בחשבונה, בסכומי מאות אלפי שקלים, ייועדו לאחזקת הנכס לשנים ארוכות.

שעה שהאשה נפטרה בשיבה טובה מאוד, בעת לכתה לבית עולמה, שניים מילדיה גם הם נפטרו כבר, ותחת כל אחד מהם היו כבר כמה יורשים נוספים, הרי שעל פי הצוואה היו כבר יורשים רבים, כולם בעלי משפחות, והשבט כולו מנה למעלה מ- 200 איש.

ובעניין קיום הצוואה, היורשים נחלקו לשתי קבוצות עיקריות: הראשונה, אלו שעמדו על קיום הצוואה כלשונה, והתנגדו בתוקף למכירת הבית בכל זמן שהוא. ולעומתם, אלו שטענו כי לא ניתן לקיים את הצוואה כלשונה, ויש לקבוע שסעיפי הצוואה הקובעים שהנכס לא יימכר לעולם- בטלים, בשל אי יכולת סבירה לקיים את הוראות הצוואה אשר קבעו כי הבית לא יימכר לעולמי עד.

והנה לפנינו מקרה נוסף בו על אף העובדה שהמנוחה כתבה צוואה ברורה וביטאה מפורשות את רצונה, התעורר סכסוך ארוך וקשה בין צאצאיה.

לפיכך, גם כאשר מחליטים לערוך צוואה, חשוב להתייעץ עם עורך דין מתאים המתמחה בתחום, ולנסח צוואה שהוראותיה כולן הינן ישימות וברורות. הכל במטרה החשובה לכולנו- להותיר לאחר לכתנו, משפחה חמה, מאוחדת, אוהבת ומלוכדת.


Comments


bottom of page