top of page
חיפוש
  • Shani Tourgeman

סכסוך ירושה או כיצד נפתחה תיבת פנדורה בין ארבעה אחים?

סכסוכי ירושה- אל תגידו לי זה לא יקרה!

כיצד נפתחה תיבת פנדורה בין ארבעה אחים, לאחר פטירת אביהם? ומה קרה כאשר שלום (שם בדוי), לקוי ראיה בעל תעודת עיוור, אשר חיכה בקוצר רוח לקבלת חלקו בירושה גילה לפתע שהוגשה בשמו על ידי אחיו בקשת וויתור על ירושת האב המנוח ברשם הירושות?

תחילה נסביר בקצרה מהו הליך ויתור על ירושה. ויתור על ירושה או הסתלקות מירושה, הוא הליך בו יורש מוותר על חלקו בעיזבון על פי צוואה או צו ירושה, במקרים בהם הוא מעדיף שלא לרשת את חלקו מסיבות שונות. הסתלקות מצוואה יכולה להיות כללית וחלקו בעזבון יתווסף לחלקם של כל יתר היורשים או ספציפית כלפי אדם מסוים אחר. יודגש כי בהסתלקות לטובת אדם ספציפי ניתן להסתלק מהעזבון לטובת בן זוגו של המוריש, ילדו או אחיו ואלה בלבד. יש מקרים בהם לא ניתן להסתלק מהירושה ובית המשפט עשוי לבטל את ההסתלקות ועל כן מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי בטרם נקיטת הליך זה.

בעניינו, למשרדינו הגיע שלום אשר סבר בתום לב, כי הגיש יחד עם שלושת אחיו בקשה לקבלת צו ירושה לאחר פטירת אביו בשיבה טובה. לאחר פטירת האב, פנה האח הצעיר לשלום והציע כי בשל מצבו ידאג לטפל בחלוקת כספי הירושה גם עבורו. שלום אשר חיכה מספר חודשים בקוצר רוח לקבלת חלקו בירושה, שוחח על כך עם בתו ליה במספר הזדמנויות ותכנן כיצד יתנהל לאחר קבלת הכספים. ליה נהגה לבקר לאורך השנים את אביה בכל שבוע ובכל הזדמנות, לשבת עמו לשיחה על כוס תה ועוגיה כנהוג בביתם, ולפתוח את המכתבים אשר היו מונחים כדרך קבע על שולחנו כאילו מחכים לביקורה. באחד הימים בעודה מפטפטת עמו בסלון ביתו, פתחה ליה כהרגלה מכתב אשר הגיע והופנה לאביה שלום. לתדהמתה, צויין במכתב כי הוויתור של אביה על ירושת אביו התקבל ברשם הירושות. כאן נפתחה תיבת פנדורה. ליה הגיעה למשרדינו יחד עם אביה המבוהל שכמובן מעולם לא התכוון לוותר על ירושתו מאביו ומשרדינו דאג לזכויותיו של שלום, לביטול ההחלטה ולקבלת מלוא חלקו בירושת אביו.Comments


bottom of page