top of page
חיפוש
  • Shani Tourgeman

סומכים על אדם קרוב בעיניים עצומות?

אל תגידו לי זה לא יקרה, בדקו על מה אתם חותמים גם כאשר מדובר בבקשה תמימה מהאדם הקרוב אליכם ביותר. כיצד הגיבה אורית (שם בדוי) כאשר הגיעה למשרדינו לערוך צוואה, ולהפתעתה גילתה שדירתה כלל אינה רשומה על שמה.

באמצעות עריכת צוואה אדם יכול להביע את רצונו, מה ייעשה ברכושו לאחר לכתו. חשוב כי הוראות הצוואה ינוסחו באופן חד משמעי וברור על ידי עורך דין וכמובן, שעורך הדין יבדוק היטב ויוודא שאכן רצונו של הלקוח בהעברת הנכסים לאחר לכתו ליורשיו יתממש. נסח הטאבו מלמד מי הם בעלי הזכויות בדירה, מומלץ לא להסתפק בעיון בנסח טאבו ישן ולהוציא נסח טאבו מעודכן. כמו כן, ניתן ללמוד מנסח הטאבו על המצב הרישומי של הדירה, על חובות ושעבודים, אפוטרופסות ותיקי הוצאה לפועל.

בעניינו, אורית הגיעה למשרדינו וביקשה לערוך צוואה, ותיארה את רכושה שכלל בעיקרו דירת מגורים יחידה אשר אותה ביקשה לצוות בחלקים לא שווים בין יורשיה. בעת עריכת הצוואה, משרדינו הוציא נסח טאבו, וזאת בכדי, לרשום את הנתונים במדוייק בצוואה וכן לוודא שאכן הרישום בטאבו הינו בהכרח כפי שהניחה אורית וכך למנוע עוגמת נפש לאחר לכתה. לתדהמתה של אורית, הדירה כלל לא הייתה רשומה על שמה. אלא על שם בנה, אחד מיורשיה. מבירור שנערך לאחר מכן, עלה כי מספר שנים קודם לכן, כאשר אורית עלתה לישראל ולא ידעה עברית, החתים אותה הבן על מסמכים שונים אשר טען בפניה כי הם מסמכים המיועדים עבור משכנתא על דירתו, כאשר בפועל האם חתמה על מסמכי עסקת מתנה והדירה הועברה אליו. כאן, משרדינו נכנס לטיפול, ובהליכים מורכבים, הצלחנו להחזיר את הגלגל לאחור, הבעלות בדירה הוחזרה לאורית שערכה צוואה כרצונה.


Comentários


bottom of page